visual

Home / Het bedrijf

Het bedrijf

Over het bedrijf

Ons melkveebedrijf is gevestigd in Hollandscheveld, nabij Hoogeveen, in de provincie Drenthe. Wij zijn al de derde generatie Guichelaars die deze boerderij mag runnen. De omvang van het bedrijf is sinds het ontstaan constant vergroot, maar vooral de laatste 10 jaar is er flink uitgebreid. Het bedrijf beslaat op dit moment een oppervlakte van 55 hectare waarvan op plusminus 1 hectare de bedrijfsgebouwen staan, ongeveer 41 hectare is grasland en we hebben daarnaast ongeveer 13 hectare maisland.

Het vee

Er zijn circa 70 melkkoeien op de boerderij en zo'n 45 'toekomstige koeien'. Alle koeien zijn gefokt en grootgebracht op de boerderij zelf. We hebben dus een gesloten bedrijfsvoering. 's Winters staan de koeien op stal, maar 's zomers mogen ze (nog) naar buiten.

luchtfoto

Met de 70 melkkoeien melken we tegenwoordig het melkquotum van 640.000 kilogram vol.

Het voer

De koeien hebben 24 uur per dag beschikking over voedsel. Dit voedsel bestaat uit mais en kuilvoer. Dit voer wordt in grote blokken voor de hekjes gezet en worden iedere dag een stukje opgeschoven.

Bovendien kunnen de koeien naar een 'krachtvoerbox' gaan waar ze met behulp van een zender automatisch een portie krachtvoer krijgen toebedeeld. Dit krachtvoer is rijk aan eiwitten, vitamines en mineralen en bestaat voor het grootste gedeelte uit plantaardige bestandsdelen. De koeien vinden het heerlijk, daarom wordt het ook als 'lokkertje' in de melkrobot gebruikt.
Het werk

Het meeste werk op en rond de boerderij wordt door de bewoners zelf gedaan. Er zijn echter wel enkele dingen die we uitbesteden aan een loonbedrijf:

* Mais zaaien
* Mais oogsten
* Ploegen
* Gras zaaien

luchtfoto

De machines die nodig zijn voor al het andere werk zijn in het bezit van de familie zelf. Te zijner tijd kunt u wat meer foto's van het machinepark + een beschrijving verwachten.

Stalverlichting

Een goed verlichte stal is goed voor het welzijn van de koeien. Op de foto hiernaast zie je hoe onze stal 's avonds verlicht wordt. Het licht is erg geel, maar de lichtintensiteit is optimaal.

licht

Het voeren van een lichtregime van dagelijks 16 uren licht en 8 uren donker (16L:8D) met een intensiteit van 150-200 lux heeft een positief effect op de melkproductie, groei en vruchtbaarheid. Dit is een van de nieuwe technieken die we gebruiken om steeds efficiënter met onze dieren om te gaan.


bedrijf