visual

Welkom bij Melkveehouderij Guichelaar

De afgelopen jaren is er veel gewerkt aan nieuwbouw en herinrichting.

- de nieuwe koeienstal 

- de nieuwe voeropslag

- de mestsilo is afgebroken

- de ruilverkaveling en extra grondaankoop

De foto's zullen u meenemen in het gebeuren... We wensen u veel plezier.

Familie Guichelaar

 

bedrijf